هاست اقتصادی

eco - 1001
 • ۵۰۰ مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • روزانه و هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم از پنل ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • ۲ عدد ساب دامین
 • ۲ عدد پارک دامین
 • ۱ عدد اددان دامین
 • ۲ عدد تعداد دیتابیس
eco - 1002
 • 1 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • روزانه و هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم از پنل ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • ۲ عدد ساب دامین
 • ۲ عدد پارک دامین
 • ۱ عدد اددان دامین
 • ۲ عدد تعداد دیتابیس
eco - 1003
 • 3 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • روزانه و هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم از پنل ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • ۲ عدد ساب دامین
 • ۲ عدد پارک دامین
 • ۱ عدد اددان دامین
 • ۲ عدد تعداد دیتابیس
eco - 1004
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • روزانه و هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم از پنل ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • ۲ عدد ساب دامین
 • ۲ عدد پارک دامین
 • ۱ عدد اددان دامین
 • ۲ عدد تعداد دیتابیس
eco - 1005
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • روزانه و هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم از پنل ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • ۲ عدد ساب دامین
 • ۲ عدد پارک دامین
 • ۱ عدد اددان دامین
 • ۲ عدد تعداد دیتابیس