هاست آلمان ( پربازدید )

رایکا پرو - 1001
 • 1 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • 2 هسته سی پی یو
 • ۳۵ عدد کانکشن هم زمان
 • 70 عدد پروسس هم زمان
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد SSL رایگان
 • بله پشتیبانی از زبان php
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
رایکا پرو - 1002
 • 2 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • 2 هسته سی پی یو
 • 50 عدد کانکشن هم زمان
 • 100 عدد پروسس هم زمان
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد SSL رایگان
 • بله پشتیبانی از زبان php
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
رایکا پرو - 1003
 • 3 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت رم اختصاصی
 • 4 هسته سی پی یو
 • 75 عدد کانکشن هم زمان
 • 150 عدد پروسس هم زمان
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد SSL رایگان
 • بله پشتیبانی از زبان php
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
رایکا پرو - 1004
 • 5 گیگابایت فضا
 • 3 گیگابایت رم اختصاصی
 • 4 هسته سی پی یو
 • 100 عدد کانکشن هم زمان
 • 200 عدد پروسس هم زمان
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد SSL رایگان
 • بله پشتیبانی از زبان php
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات
رایکا پرو - 1005
 • 10 گیگابایت فضا
 • 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • 6 هسته سی پی یو
 • 125 عدد کانکشن هم زمان
 • 250 عدد پروسس هم زمان
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد SSL رایگان
 • بله پشتیبانی از زبان php
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود سایر امکانات