سرور مجازی NVMe آلمان

DE-NVMe-1GB

دارای پنل مدیریت

 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت DDR4 رم
 • 30GB NVMe هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE-NVMe-2GB

دارای پنل مدیریت

 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 45GB NVMe هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE-NVMe-3GB

دارای پنل مدیریت

 • 2 هسته پردازنده
 • 3 گیگابایت DDR4 رم
 • 60GB NVMe هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE-NVMe-4GB

دارای پنل مدیریت

 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 75GB NVMe هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • نامحدود ترافیک
 • انتخابی سیستم عامل
DE-NVMe-5GB

پردازنده 3 هسته
رم 5 گیگابایت DDR4
هارد 90GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت

DE-NVMe-6GB

پردازنده 3 هسته
رم 6 گیگابایت DDR4
هارد 105GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت

DE-NVMe-7GB

پردازنده 4 هسته
رم 7 گیگابایت DDR4
هارد 120GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت

DE-NVMe-8GB

پردازنده 4 هسته
رم 8 گیگابایت DDR4
هارد 135GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت

DE-NVMe-9GB

پردازنده 5 هسته
رم 9 گیگابایت DDR4
هارد 150GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت

DE-NVMe-10GB

پردازنده 5 هسته
رم 10 گیگابایت DDR4
هارد 165GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت

DE-NVMe-11GB

پردازنده 6 هسته
رم 11 گیگابایت DDR4
هارد 180GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت

DE-NVMe-12GB

پردازنده 6 هسته
رم 12 گیگابایت DDR4
هارد 195GB NVMe
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت