سرور مجازی SATA آلمان

DE-SATA-1GB

پردازنده 1 هسته
رم 1 گیگابایت DDR4
هارد 60GB Enterprise
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت تحت وب

DE-SATA-2GB

پردازنده 1 هسته
رم 2 گیگابایت DDR4
هارد 120GB Enterprise
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت تحت وب

DE-SATA-3GB

پردازنده 2 هسته
رم 3 گیگابایت DDR4
هارد 180GB Enterprise
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت تحت وب

DE-SATA-4GB

پردازنده 2 هسته
رم 4 گیگابایت DDR4
هارد 240GB Enterprise
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت تحت وب

DE-SATA-5GB

پردازنده 3 هسته
رم 5 گیگابایت DDR4
هارد 300GB Enterprise
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت تحت وب

DE-SATA-6GB

پردازنده 3 هسته
رم 6 گیگابایت DDR4
هارد 360GB Enterprise
پورت 1 گیگابیت
ترافیک نامحدود
سیستم عامل انتخابی
دارای پنل مدیریت تحت وب