رایکا

سرعت ، امنیت ، کیفیت ،کارایی همە و همە در دینا سرور !

رایکا - 1001

در صورت نیاز انتقال سرویس و دامنه شما از سایر هاستینگ ها به صورت رایگان انجام خواهد شد !

 • 1024 مگابایت(1 گیگابایت) فضا
 • 30000 مگابایت(30 گیگابایت) پهنای باند
 • SSD استفاده از فضای
 • روزانه و هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل محبوب
 • دارد قابلیت اجرا میدلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم از پنل ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 0 عدد ساب دامین
 • 0 عدد پارک دامین
 • 0 عدد اددان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
رایکا - 1002

در صورت نیاز انتقال سرویس و دامنه شما از سایر هاستینگ ها به صورت رایگان انجام خواهد شد !

 • 2048 مگابایت(2 گیگابایت) فضا
 • 60000 مگابایت(60 گیگابایت) پهنای باند
 • SSD استفاده از فضای
 • روزانه و هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل محبوب
 • دارد قابلیت اجرا میدلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم از پنل ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 2 عدد ساب دامین
 • 2 عدد پارک دامین
 • 2 عدد اددان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
رایکا - 1003

در صورت نیاز انتقال سرویس و دامنه شما از سایر هاستینگ ها به صورت رایگان انجام خواهد شد !

 • 5124 مگابایت(5 گیگابایت) فضا
 • 200000 مگابایت(200 گیگابایت) پهنای باند
 • SSD استفاده از فضای
 • روزانه و هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل محبوب
 • دارد قابلیت اجرا میدلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم از پنل ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • 5 عدد ساب دامین
 • 5 عدد پارک دامین
 • 5 عدد اددان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
رایکا - 1004

در صورت نیاز انتقال سرویس و دامنه شما از سایر هاستینگ ها به صورت رایگان انجام خواهد شد !

 • 10250 مگابایت(10 گیگابایت) فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD استفاده از فضای
 • روزانه و هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل محبوب
 • دارد قابلیت اجرا میدلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم از پنل ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
رایکا - 1005

در صورت نیاز انتقال سرویس و دامنه شما از سایر هاستینگ ها به صورت رایگان انجام خواهد شد !

 • 20250 مگابایت(20 گیگابایت) فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD استفاده از فضای
 • روزانه و هفتگی بک آپ گیری
 • Cpanel کنترل پنل محبوب
 • دارد قابلیت اجرا میدلاین
 • لایت اسپید وب سرور
 • قابل تنظیم از پنل ورژن PHP
 • دارد گواهی SSL رایگان
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اددان دامین
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر