هوشمندانە انتخاب کنید !

سرعت ، امنیت ، کیفیت ،کارایی همە و همە در دینا سرور !

فانتوم - 1001
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد تعداد اکانت ریسلر
 • 30 عدد عداد اکانت سیپنل
 • cpanel / whm کنترل پنل محبوب
 • دارد قابلیت پشتیبانی از ربات تلگرام و میدلاین
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • دارد آنتی DDOS سخت افزاری
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد قابلیت DNS اختصاصی
 • نامحدود سایر امکانات
فانتوم - 1002
 • 25 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 عدد تعداد اکانت ریسلر
 • 50 عدد عداد اکانت سیپنل
 • cpanel / whm کنترل پنل محبوب
 • دارد قابلیت پشتیبانی از ربات تلگرام و میدلاین
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • دارد آنتی DDOS سخت افزاری
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد قابلیت DNS اختصاصی
 • نامحدود سایر امکانات
فانتوم - 1003
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 7 عدد تعداد اکانت ریسلر
 • 70 عدد عداد اکانت سیپنل
 • cpanel / whm کنترل پنل محبوب
 • دارد قابلیت پشتیبانی از ربات تلگرام و میدلاین
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • دارد آنتی DDOS سخت افزاری
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد قابلیت DNS اختصاصی
 • نامحدود سایر امکانات
فانتوم - 1004
 • 70 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 15 عدد تعداد اکانت ریسلر
 • 100 عدد عداد اکانت سیپنل
 • cpanel / whm کنترل پنل محبوب
 • دارد قابلیت پشتیبانی از ربات تلگرام و میدلاین
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
 • دارد آنتی DDOS سخت افزاری
 • LiteSpeed وب سرور
 • دارد قابلیت DNS اختصاصی
 • نامحدود سایر امکانات