کانفیگ WHMCS

امنیت ، یک عامل مورد نیاز برای شروع کار شما !

نصب و کانفیگ اختصاصی WHMCS

کانفیگ حرفه ای توسط متخصصات مجرب
تنظیم و رفع حرفه ای موارد امنیتی
تنظیم واحد پول به تومان یا ریال
فارسی سازی کامل سیستم
فعال سازی شمسی ساز
فعال سازی اتوماسیون
بهینه سازی اولیه

فعال سازی اتوماسیون - کرونجاب

فعالسازی و تنظیم انجام اتوماتیک کار ها
فرایند مدیریت سرویس ها
فرایند ارسال به مدیریت
فرایند های بخش فاکتور
فرایند گزارش گیری
فرایند بخش تیکت
فرایند بکاپ گیری

نصب و اختصاصی سازی افزونه

نصب افزونه شما
ادیت و اختصاصی سازی افزونه
فارسی سازی افزونه در صورت نیاز
شمسی سازی افزونه در صورت نیاز
وصل کردن افزونه به اتوماسیون در صورت نیاز
تنظیم واحد پول افزونه تومان یا ریال
بهینه سازی افزونه در صورت نیاز