هوشمندانە انتخاب کنید !

سرعت ، امنیت ، کیفیت ،کارایی همە و همە در دینا سرور !

چیتا - 1001

تحویل آنی و خودکار

 • 1024 مگابایت(1 گیگابایت) فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد تعداد دیتابیس
 • 3 عدد تعداد ساب دامنه
 • 2 عدد تعداد اددان دامنه
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • لایت اسپید وب سرور
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • 24 ساعته و در 7 روز هفته پشتیبانی
چیتا - 1002

تحویل آنی و خودکار

 • 2048 مگابایت (2 گیگابایت) فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • 5 عدد تعداد ساب دامنه
 • 3 عدد تعداد اددان دامنه
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • لایت اسپید وب سرور
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • 24 ساعته و در 7 روز هفته پشتیبانی
چیتا - 1003

تحویل آنی و خودکار

 • 5072 مگابایت (5 گیگابایت) فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • 10 عدد تعداد ساب دامنه
 • 5 عدد تعداد اددان دامنه
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • لایت اسپید وب سرور
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • 24 ساعته و در 7 روز هفته پشتیبانی
چیتا - 1004

تحویل آنی و خودکار

 • 10240 مگابایت (10 گیگابایت) فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد اددان دامنه
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • لایت اسپید وب سرور
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • 24 ساعته و در 7 روز هفته پشتیبانی